Smernica o ochrane a dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd PSS

odkaz dodatok č.1

odkaz dodatok č.2

odkaz smernica o dodržiavaní základných ľudských práv

Telefón :

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 127
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

Fax :  

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

 

TOPlist

Prihlásenie