zmluvy 2016

odkaz zmluva stravovanie 2017

odkaz zmluva hydina 2017

odkaz zmluva stravné lístky 2017

odkaz zmluva mäso a výrobky 2017

odkaz zmluva ovocie,zelenina 2017

odkaz zmluva dezinfekčné prostriedky 2017

odkaz zmluva mlieko, mliečne výrobky 2017

odkaz zmluva chlieb a pekárenské výrobky 2017

odkaz zmluva ryba a mrazené výrobky 2017

odkaz zmluva čistiace a pracie potreby 2017

odkaz zmluva potraviny 2017

odkaz zmluva kancel.potreby 2017

odkaz zmluva tonery 2017

odkaz zmluva program SAZA 2017

odkaz zmluva o dielo - strecha

odkaz zmluva pracovná zdrav.služba 2017

odkaz zmluva bezpečnosť práce 2017

odkaz zmluva o mlčanlivosti

odkaz zmluva o mlčanlivosti

odkaz zmluva o spracúvaní OU

odkaz zmluva o dielo - osobné údaje

odkaz zmluva - zodpovedná osoba

Telefón :

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 127
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

Fax :  

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

 

TOPlist

Prihlásenie