zmluvy 2017

odkaz zmluva hydina 2018

odkaz zmluva ovocie, zelenina 2018

odkaz zmluva stravné lístky 2018

odkaz zmluva poskytovanie celodennej stravy 2018

odkaz zmluva chlieb, pekárenské výrobky 2018

odkaz zmluva mlieko a mliečne výrobky 2018

odkaz zmluva ryba a mrazené potraviny 2018

odkaz zmluva kancelárske potreby 2018

odkaz čistiace a pracie potreby 2018

odkaz mäso a mäsové výrobky 2018

odkaz atramenty a tonery 2018

odkaz potraviny 2018

odkaz zmluva o mlčanlivosti

odkaz zmluva o mlčanlivosti

odkaz zmluva o mlčanlivosti

odkaz zmluva o spracúvaní OU

odkaz zmluva o dielo - osobné údaje

odkaz zmluva - zodpovedná osoba

odkaz zmluva - IKT

Telefón :

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 127
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

Fax :  

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

 

TOPlist

Prihlásenie