O nás

 

„HARMÓNIA, Zariadenie sociálnych služieb, 956 03 Horné Štitáre je rozpočtová organizácia  s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Administratívne sídlo zariadenia sa nachádza na adrese: „HARMÓNIA", Zariadenie sociálnych služieb, Horné Štitáre 61, 956 03 Horné Štitáre

„HARMÓNIA", ZSS Horné Štitáre poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v dvoch prevádzkach :

  1. „HARMÓNIA", ZSS Horné Štitáre časť Radošina. Prevádzka je umiestnená v menšom objekte rodinného typu v obci Radošina, ktorá sa nachádza cca 25 km od mesta Topoľčany . Kapacita prevádzky je 11 miest.
  2. „HARMÓNIA", ZSS Horné Štitáre časť Horné Štitáre. Prevádzka je umiestnená v objekte bývalej základnej školy a pristaveného montovaného domu typu OKÁL v obci Horné Štitáre, ktorá sa nachádza cca. 11 km od mesta Topoľčany. V tejto prevádzke poskytujeme sociálne služby len ženám. Kapacita Prevádzky je 38 miest.

Telefón :

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 127
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

Fax :  

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

 

TOPlist

Prihlásenie