Ošetrovateľská starostlivosť

Poskytujú ju kvalifikované zdravotné sestry  a zdravotné asistentky zariadenia v spolupráci s zmluvnými lekármi, odbornými lekármi a Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Lekári prichádzajú do nášho zariadenia :

  • pravidelne
  • vždy podľa potreby

Obsah ošetrovateľskej  starostlivosti:

  • polohovanie, rehabilitácia
  • preväzy rán
  • podávanie liekov, inzulínu a iných liečiv podľa indikácie lekára
  • zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok
  • meranie fyziologických funkcií a sledovanie celkového zdravotného  a psychického stavu klientov

Telefón :

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 127
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

Fax :  

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

 

TOPlist

Prihlásenie