Fakultatívne služby

 Fakultatívne služby

Zabezpečujeme: 

  • duchovné služby
  • pedikúru
  • kaderníčku priamo v zariadení
  • nákupy s PSS
  • sprievod na odborné lekárske vyšetrenie

Cenník služieb :

Cena poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení  sa odvíja od :

                                1. Platného  všeobecne záväzného nariadenia NSK

                                2. Stravnej jednotky a režijnych nákladov na prípravu stravy v zariadení

                                3. Stupňa odkázanosti na sociálnu službu

                                4. Typu ubytovania (m2 ,počet lôžok a pod.)

                                5. Druhu stravy – racionálna, diabetická a pod.

                                6. Vlastných elektrospotrebičov

                                7. Počtu dní v mesiaci

Podrobný cenník poskytovaných sociálnych služieb sa nachádza v zariadení, kde Vám ochotne poskytneme všetky informácie.  

Telefón :

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 127
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

Fax :  

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

 

TOPlist

Prihlásenie