Opatrovateľská starostlivosť

Zabezpečujú ju opatrovatelia pod vedením zdravotných sestier.

Opatrovateľské úkony = starostlivosť o klienta podľa stupňa odkázanosti.

Obsah opatrovateľskej  starostlivosti:

  • hygienická starostlivosť
  • kúpeľ, sprchovanie
  • podávanie jedla a kŕmenie chorých
  • starostlivosť o osobné šatstvo
  • pomoc pri obliekaní a vyzliekaní
  • výmena inkontinenčných pomôcok
  • polohovanie
  • nácvik základných sebaobslužných činností
  • sprevádzanie  klientov na kultúrne a spoločenské akcie
  • sprevádzanie k lekárovi a pod.

 

Telefón :

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 127
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

Fax :  

„HARMÓNIA"
ZSS Horné Štitáre
038/53 88 317

 

„HARMÓNIA"
ZSS Radošina
038/53 98 122

 

TOPlist

Prihlásenie